Den screenings undersøgelse der foretages på dit hjemsygehus i uge 11+3-14+0. Kaldes ofte 12 ugers scanning eller nakkefoldsscanning. Det er en højt specialiseret undersøgelse, der kræver meget erfaring.

Jeg laver masser af nakkefoldsscanninger på ultralyds afdelingen på sygehuset i Skejby, hvor denne undersøgelse hører hjemme.

Til en fuldstændig nakkefoldscanning hører nemlig algoritmer til udregning af risiko for kromosomsygdomme. Dette betyder ikke, at vi ikke kan vurdere fosterets nakkefold her i klinikken – ligesom alle dets små organer og strukturer. Bl.a. hjerte, mave/tarmsystem, urinveje, hoved og navlesnor- vigtige informationer om en sund graviditet.